Atbash

Atbash-koden er et hebraisk kodesystem, der stammer fra 500 f.kr.


Atbash benytter bogstaverne i det hebraiske alfabet i et substitutionssystem, hvor hvert bogstav bliver erstattet af et i samme afstand fra den modsatte ende af alfabetet. Med andre ord bliver det første bogstav erstattet af det sidste, det andet bogstav af det næstsidste og så videre.


Her er Atbash-koden:
Se også: Baphomet; Tempelridderne 

Tempelridderne

I første omgang var deres opgave at forsvare vejene i Palæstina for de nye pilgrimme, der strømmede til Jerusalem fra Europa i kølvandet på det første korstog - i hvert fald officielt! Læs mere