Evangelium

Evangelium er latin og
kommer fra det græske ord euangelion 'glædes-budskab'. I Bibelen er det først i Det Nye Testamente, at ordet får et religiøst indhold og bruges i bestemt form: Evangeliet om Gud, om Guds nåde, om riget, om end Paulus kan gengive Es. 52,7 med ordene: "Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!" (Rom. 10,15). På trods af Matth. 11,5 og Luk. 7,22 er det ikke sikkert, at Jesus selv har brugt ordet, og hvis han har, da næppe om sin egen forkyndelse, men snarere om Guds riges snarlige komme.


Meget tidligt er evangelium blevet den tekniske betegnelse for indholdet af den kristne forkyndelse. Paulus havde som hedningeapostel bragt de menigheder, han grundlagde, Guds evangelium om Jesus Kristus, dvs. at evangeliet havde sin oprindelse hos Gud, om end det blev forkyndt af mennesker, og handlede om Jesus Kristus, hans død og opstandelse. I sine breve kan Paulus skrive om det forkyndte evangelium og minde om dets indhold og betydning, men foregiver ikke at bringe noget evangelium; det må ifølge s
agens natur være mundtligt. Hvis evangeliet er Guds ord, så er Paulus' breve ikke Guds ord.

Det evangelieskrift der normalt kaldes det ældste, altså Markusevangeliet, indledes med ordene: "Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn". Men selv ikke her er det sikkert, at evangelium betegner evangelieskrift i betydningen: "Her begynder evangeliet om Jesus Kristus". Snarere betyder det, at begyndelsen til det gode budskab om Jesus udgøres af det, der berettes om Johannes Døber i Mark. 1,2-8. Det viser dog samtidig, at evangelium efter sin betydning nærmer sig en beretning om Jesus; dette indtryk bekræftes bl.a. af Mark. 14,9 om kvinden, der salvede Jesus: "Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende". Men det er først omkring år 150, at evangelium hos de ældste kirkefædre entydigt betyder evangelie- skrift og kan bruges i flertal om evangelierne i litterær forstand.

 
Evangelierne
Her kan du se en oversigt over en del af skrifterne:

Kanoniske evangelier
 Matthæusevangeliet 
 Markusevangeliet 
 Lukasevangeliet 
 Johannesevangeliet

Apokryfe evangelier
 Andreasakterne
 Apostlenes Brev 
 Bartholomæusevangeliet
 Esajas' Himmelfart 
 Filipsevangeliet 
 Frelserens Dialog
 Jakobsapokryfen 
 Jakobs Forevangelium
 Johannesakterne 
 Johannesapokryfen
 Johannesevangeliet (apokryf)
 Judasevangeliet 
 Mariaevangeliet 
 Nikodemusevangeliet 
 Paulusakterne 
 Pauluslitteratur 
 Paulus' Åbenbaring 
 Petersakter 
 Petersevangeliet 
 Peters Åbenbaring 
 Pilatusakter
 Pistis Sophia
 Sandhedens Evangelium 
 Sibyllerne
 Testamente, De tolv patriarkers
 Thomasakterne 
 Thomas' Barndomsevangelium
 Thomasevangeliet 
Mathusevangeliet.htmlhttp://www.sangreal.dk/sangreal_fillip_evangeliet.htmhttp://www.sangreal.dk/sangreal_fillip_evangeliet.htmFilipsevangeliet.htmlhttp://www.sangreal.dk/sangreal_Judas_evangeliet.htmhttp://www.sangreal.dk/sangreal_Judas_evangeliet.htmJudasevangeliet.htmlMariaevangeliet.htmlhttp://www.sangreal.dk/sangreal_pistis_sophia.htmhttp://www.sangreal.dk/sangreal_pistis_sophia.htmPistis_Sophia.htmlThomasevangeliet.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8shapeimage_4_link_9shapeimage_4_link_10shapeimage_4_link_11

Andre evangelier

I Det Nye Testamente findes fire kanoniske evangelier; de er anonyme, men traditionelt tilskrives de henholdsvis Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. De tre første kaldes for de synoptiske evangelier, fordi de i stof, ordlyd og komposition ligger tæt på hinanden. Og Johannesevangeliet menes at være skrevet efter de andre, men noget tyder dog på at det er bygget på en noget ældre skabelon.

I virkeligheden var der mange skrifter i omløb, men den katolske kirke gjorde alt for slette sporene fra andre evangelier end de kanoniske. De andre skrifter stammer fra tiden før Det Nye Testamente. Når Paulus siger: "Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror, baade for Jøde først og for Græker" (Rom. 1,16), taler han naturligvis ikke om noget kanonisk evangelium - de blev først til efter hans død.


Der findes med andre ord en stor mængde andre evangelier kaldet de apokryfe. Disse skrifter er kristne og ofte gnostiske, som ikke anerkendes som en del af det nye testamente, men som i en del ting ligner de nytestamentlige skrifter og hvoraf visse faktisk i oldkirken blev regnet for kanoniske.

 

Evangeliernes

uanfægtelighed

De fleste mennesker i dag taler om ”kristendommen” og figuren Jesus Kristus, som om det var én bestemt ting eller historie -  en sammenhængende, homogen helhed. Det siger sig selv, at det er den overhovedet ikke! Læs mere


Thomasevangeliet

Thomasevangeliet, nytestamentlig apokryf tekst, fundet i 1945 ved Nag Hammadi i Egypten som del af et større papyrusfund. Læs mere


Mariaevangeliet

Mariaevangeliet er et kun delvist bevaret apokryft evangelieskrift. Læs mere


Judasevangeliet

Judasevangeliet skildrer Judas som Jesu særlige fortrolige. Mens de øvrige disciple fremstilles som en flok, der vildleder de troende. Læs mere


Gnosticisme

Udtrykket kommer fra det græske ord gnosis, der betyder ”viden”, og den opfattelse, at man var indviet i hemmelig viden, optræder hos forskellige gnostiske tekster. Læs mere