Fibonaccitalrækken

Fibonaccitalrækken, som
er skabt af Leonardo Fibonacci, er en uendelig række tal, som begynder: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…, hvor hvert tal er summen af de to foregående.


Med andre ord: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 og så videre. For ethvert tal større end 3 i talrækken er forholdet mellem to på hinanden følgende tal 1:1,618 eller Den Guddommelige Proportion.

Fibonaccitalrækken kan ses i naturen, hvor et solsikkehoved for eksempel har 21 spiraler i den ene retning og 34 i den anden – to på hinanden følgende Fibonacci-tal. På ydersiden af en fyrrekogle er der spiraler, som løber henholdsvis med og mod uret, og forholdet mellem antallet af spiraler er på hinanden følgende Fibonacci-værdier. I de elegante kurver på nautiluskonkylien har hver ny omdrejning forholdet 1:1,618, sammenlignet med afstanden fra centrum af den foregående spiral.


Fibonacci var født i Pisa i  år 1170. Han voksede op og fik sin uddannelse i Bugia i Nordafrika, vore dages Bejaia i Algeriet, og vendte tilbage til Pisa omkring år 1200. Arabiske matematikere har utvivlsomt påvirket Fibonacci og eventuelt også undervist ham i denne dannelsesperiode. Han skrev mange matematiske tekster og gjorde nogle betydningsfulde matematiske opdagelser. Det gjorde hans værker meget populære i Italien og henledte den tysk-romerske kejser, Friedrich II’s opmærksomhed på ham, så han blev inviteret til hoffet i Palermo. Fibonacci døde i 1250.


Se også: Hellig geometri; Det Gyldne Rektangel; Den Vitruvianske mand; Den Guddommelige Proportion;

 

Den Guddommelige Proportion

Den Guddommelige Proportion, der er kendt som det græske bogstav Phi (ϕ), er et irrationelt tal Læs mere


Hellig geometri

Kunsten er at videregive guddommelig visdom ved brug af geometriske former som symboler.. Læs mere


Det Gyldne Rektangel

I Det Gyldne Rektangel har siderne Den Guddommelige Proportions forhold: den lange side er med andre ord 1,618 gange så lang som den korte. Læs mere