I Sangréal Ordenen bliver vi ofte stillet spørgsmål om vores Orden. Her et par at de mest typiske spørgsmål samt svarene på dem.Hvad er Sangréal Ordenen?

Sangréal Ordenen er indstiftet den 31. december 1307 under navnet Ordo Sancti Graal. Ordenen er et uafhængigt brodersamfund uden tilknytning til andre danske eller udenlandske Broderordener.

Sangréal Ordenens medlemmer dækker et bredt udsnit af den danske befolkning.

Udadtil fremtræder Ordenen som en sammenslutning med et humanitært sigte.

Indadtil søger Ordenen at lære sine medlemmer selverkendelse, tolerance og næstekærlighed. Sangréal Ordenen har taget navn efter Den Hellige Gral, der konventionelt opfattes som den kalk, der engang rummede Kristi blod, og som Josef af Arimatæa bragte til Europa.Hvad er Sangréal Ordenens formål?


Etik, åndelighed, filosofi og humanitet er nøgleord. Ordenens formål er blandt andet, at alle dens brødre skal forstå, at livet skal være mere end arbejde og daglig stræben.

Formålet med Sangréal Ordenens humanitære arbejde er at hjælpe mennesker, der har behov for hjælp. Dette kan være hjælp af økonomisk art, men kan i lige så høj grad være hjælp til mennesker, der har andre behov.Er Sangréal Ordenen en hemmelig orden?


Sangréal Ordenen er et hemmeligt samfund i den forstand, at vi forpligter os til ikke at meddele udenforstående, hvad vi erfarer ved Ordenens møder og sammenkomster. Dette gælder ikke mindst brødrenes og søstrenes personlige og private forhold. Derimod er det ingen hemmelighed, at man er medlem af Sangréal Ordenen. Et tavshedsløfte gælder heller ikke Ordenens formål, historie eller virksomhed udadtil, men alene det, der foregår indenfor Sangréal Ordenen.Hvem kan blive optaget i Sangréal Ordenen?


Man søger ikke om at blive medlem Sangréal Ordenen, men man bliver udvalgt af Ordenens ledere. Enhver hæderlig mand eller kvinde, der ikke er medlem af nogen med Sangréal Ordenen sidestillet loge, som indtager en passende position og er fyldt 18 år kan i princippet blive optaget.

Der stilles ingen betingelser i religiøs henseende. Dette må dog ikke give opfattelsen af, at Sangréal Ordenen er irreligiøs. Dens læresætninger har rod i den filosofi og religion der igennem århundreder har påvirket samfundet og Ordenen.Kan man aldrig forlade Sangréal Ordenen?


Medlemsløftet gælder hele livet, hvilket meget nøje betones for den, som søger medlemskab. Du kan ikke forlade Sangréal Ordenen hvis du først er optaget.

Ofte stillede spørgsmål

Encyklopædi

På sangreal.dk har vi vores egen encyklopædi. Her findes artikler om Sangréal Ordenen, religion, historie, filosofi og meget mere. Læs mere


Sangréal Ordenens oprindelse

Det siges, at en ridder på flugt søgte ly for natten i byen, Viborg. Han var syg og blev i den lille kirkeby, da han var for svag til at drage videre. Læs mere


Tempelridderne

I første omgang var deres opgave at forsvare vejene i Palæstina for de nye pilgrimme, der strømmede til Jerusalem fra Europa i kølvandet på det første korstog - i hvert fald officielt! Læs mere